Najbolj inovativna turistična agencija

Misterion – Doživetje skrivnosti voda

www.misterion.si

Namen projekta je varovati in promovirati naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja in prikazati, kako to območje že milijone let vežejo skrivnosti kraškega sveta in kraških jam, prečudovita narava in raznolika kulturna krajina.

Glavni cilj projekta je ohraniti in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine ter razviti trajnostni turistični produkt tako, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda in bo vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev o pomenu trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov, povezovanje z lokalnim prebivalstvom ter podjetji za trajnostni razvoj obmejnega območja.

Projekt se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Informacije o programu so na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu/si2/.