Najbolj inovativna turistična agencija

Dolenjska v sliki in freski

Izlet je sicer v prvi vrsti namenjen vsem ljubiteljem likovne umetnosti, čeprav smo prepričani, da bo navdušil tudi vse ostale, saj Dolenjska skriva neprecenljivo slikarsko dediščino, ki se zagotovo dotakne prav vsakega turista.

Naš izlet bomo začeli v Trebnjem, kjer se bomo ustavili v Galeriji likovnih samorastnikov, ki je edina tovrstna v Sloveniji. Prištevamo jo med večje in pomembnejše zbirke naivne umetnosti v svetu. Galerija hrani preko 965 slik in skulptur, ki jih je ustvarilo okoli 245 umetnikov iz okoli 35 držav Evrope, Azije, Afrike, Severne in Latinske Amerike. Med njimi so mojstri katerih dela so že uvrščena v mnoge znamenite zbirke, galerije in muzeje širom sveta.

Iz Trebnjega bomo nadaljevali pot proti Mirni. Tu se bomo ustavili v župnijski cerkvi s. Janeza Krstnika. Cerkev je znamenita predvsem po arhitekturi in stenskih poslikavah. Poglaviten je zvezdasto obokani prezbiterij, ki je eden največjih poslikanih prezbiterijev pri nas. Ohranjene so poslikave iz tretje četrtine 15. in začetka 16. stoletja. Na zaključnih delih so narisane podobe cerkvenih očetov, v podločjih pa angeli z glasbili, ki so zelo pomembni za nadaljnje raziskave zgodovine glasbe. Zelo lepa je tudi sama ladja. Nadaljevanje poti skozi Mokronog (Žalostna gora) do Škocjana. Kosilo v domači gostilni, nato pa vožnja na Stopno, kjer si bomo ogledali cerkev Rožnovenske Matere božje. Lepih baročnih oltarjev, še posebno stranskih dveh, občudovalci umetnosti zlepa ne boste pozabili. V cerkvi pa ne smemo prezreti fresk v prezbiteriju, delo znamenitega gotskega slikarja Janeza Ljubljanskega.

Naša zadnja postaja bo Kostanjevica na Krki, kjer si bomo ogledali Galerijo Božidarja Jakca v prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana. Samostan je bil v obdobju renesanse in baroka večkrat prezidan, današnjo podobo, z enim največjih arkadnih dvorišč v srednji Evropi, pa je dobil v prvi polovici 18. stoletja. Danes se s stalnimi zbirkami predstavljajo slovenski umetniki Božidar Jakac, brata France in Tone Kralj, Jože Gorjup, France Gorše, Zoran Didek, Janez Boljka in Bogdan Borčić. Ogledali si bomo tudi Pletersko zbirko starih mojstrov, ki je sicer last bližnje Kartuzije Pleterje. Vrtove samostanskega kompleksa na poseben način zaznamujejo skulpture, ki od leta 1961 nastajajo v okviru mednarodnih kiparskih simpozijev Forma viva. Povratek proti domu.

CENA: 27 EUR (40 oseb)

Cena vključuje: Vse oglede in vstopnine po programu, kosilo, organizacijo, vodenje in DDV.

POVPRAŠEVANJE