Najbolj inovativna turistična agencija

Drugačna Bela krajina

Kjer so odpre svet, je Bela krajina, ki jo objema Kolpa, in so pridni ljudje. Svoja srca nosijo v svojih dlaneh. Živeti tu, je darilo, priti sem veselje in radost, vračanje pa obveza. Tu je vse tako svetlo, belo, sončno… (T. Gašperič)

Vožnja z avtobusom skozi Dolenjske Toplice in Črnomelj v krajinski park Lahinja, do vasi Veliki Nerajec, ki je bila dobitnica posebnega priznanja na tekmovanju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi 2000. Domačini Velikega Nerajca nam bodo dali posebno vrsto vstopnice – belokranjsko povitico, nato pa nam bodo na zanimiv način predstavili vas, 200 let staro hišo, belokranjski his in trgovino z domačimi izdelki. Sledi vožnja do metliškega gradu, kjer si bomo ogledali Belokranjski muzej in film o Beli Krajini. V bližnjih Rosalnicah si bomo ogledali največji kulturni spomenik in romarska pot v Beli krajini – kar tri cerkve druga poleg druge, ki se imenujejo Tri fare. Sledi vožnja skozi belokranjske steljnike v vinorodne Drašiče. Tu bomo obiskali Sosesko zidanico – edino »vinsko banko« v Sloveniji. Spoznali bomo izjemno zanimivo tradicionalno življenje, ki ga še vedno ohranjajo vaščani Drašičev in seveda tudi poskusili »sosesko vino«. Naša zadnja postaja bo Radovica, kjer bomo najprej obiskali Osnovno šolo Brihtna glava. Tu bomo nabirali znanja o Beli krajini pri pouku, kakršen se je izvajal davnega leta 1951. Če bomo pridni in uspešni bomo na koncu dobili tudi »izpričevalo«. Za konec sledi dobra belokranjska večerja na turistični kmetiji.

CENA: 34 EUR po osebi

Cena vključuje: vse oglede, vstopnine in degustacijo po programu, večerjo, stroške organizacije in vodenje izleta, ddv.

Za tiste, ki želite več in drugače: Degustacije vin in penin pri vrhunskih belokranjskih vinogradnikih ali v vinski kleti KZ Metlika oziroma vinoteki v Črnomlju, obisk čebelarja, obisk domačije Plut, izvir Krupe, Vinji vrh, Žeželj, Šokčev dvor (krajinski park Kolpa), Klepčev mlin in žaga (KP Lahinja), Mitrej Rožanec, Kambičeva galerija, muzej v Semiču in na Vinici, rudarski muzej Kanižarica, Pastoralni center, domačija Cvitkovič in Primožičeva hiša (izdelki domače obrti), pohodne, jahalne in kolesarske poti, rafting, panoramski polet s padalom ali zmajem, odlična kulinarična ponudba na turističnih kmetijah in v gostilnah, obisk tradicionalnih prireditev…

POVPRAŠEVANJE