Načela trajnostnega poslovanja

Interni, socialni in okoljski, management

 • Uveljavljena je enakopravnost ne glede na spol, narodnost ali vero. Zaposlenim je zagotavljena socialno varnost.  
 • V naši pisarni so uveljavljena načela “zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj”. 
 • Zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo, z uporabo lastnih steklenic za vodo in kozarcev za tople napitke, medtem ko goste napotimo po kavo v sosednji gostinski lokal (naša pisarna ima svoje prostorne v starem delu mesta). Zmanjšujemo, oziroma se izogibamo tiskanju , v kolikor je le to neizogibno, je ustaljena praksa obojestransko tiskanje. Uporaba elektrike in vode je minimalna in usmerjena k doseganju energetske učinkovitosti, medtem, ko je management ravnanja z odpadki trenutno organiziran na ločevanje bioloških odpadkov, papirja, plastike ter stekla.
 • Zaposleni v času pandemije delajo od doma, sicer pa vzpodbujamo uporabo "car sharing-a", uporabo javnega prevoza ter prevoz s kolesom na delo. Vsi, ki živijo blizu pisarne, prihajajo na delo peš.
   

Sodelovanje z dobavitelji

 • Avtobus je primarno prevozno sredstvo za skupinska potovanja, kjer je možno uporabljamo avtobus z nižjo stopnjo emisij. Individualni gostje poleg lastnih prevoznih sredstve uporabljajo za potovanje lokalni prevoz, medkrajevni in mestni avtobus ter vlak. 
 • Sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, ki sledijo etičnem kodeksu, ki je uveljavljen tako na lokalnem kot mednarodnem nivoju. Prav tako, pa zagotavljajo delo lokalnemu prebivalstvu.
 • Redno sledimo novostim na področju hotelske ponudbe. Naša prioriteta je gostu ponuditi lokalno, okolju prijazno namestitev. Našim B2B partnerjem, alternativno ponudimo tudi trajnostno izbiro produkta.

Na destinaciji

 • Kjer je mogoče, v programe vključujemo znamenitosti naravnega, kulturnega  ali zgodovinskega pomen.
 • Na destinaciji gostu ponudimo na izbiro produkte, ki upoštevajo smernice trajnostnega turističnega razvoja 
 • Kot DMC za mednarodni receptivni turizem, sodelujemo z lokalnimi in državnimi organizacijami in se vključujemo v razvoj trajnostnega turizma (na dveh, za nas pomembnih destinacijah: v Sloveniji in na Hrvaškem.

V odnosu do strank

 • Gostu ponudimo na izbiro produkte glede na njegov potovalni načrt in sam namen potovanja ter mu ponudimo izbiro tudi trajnostno naravnane turistične produkte (če je to le mogoče).
 • Gost pred odhodom na pot prejme vse informacije o destinaciji, na katero se odpravlja. Prejme izčrpen informacijski paket o destinaciji, ki vključuje:  informacije o zdravju in varnosti, kaj gost sme in česa ne sme, kodeks obnašanja glede na kulturne značilnosti prebivalstva itd.
 • Gosta vedno vzpodbudimo za povratno informacijo z njegovega potovanja, ne glede na to ali je potoval v tujini ali doma. Pritožbe so obravnavane prioritetno.
 • Kjer je le mogoče, za sprejem skupin najamemo lokalne vodnike, še posebej v naravnih rezervatih, naravnih parkih ali za spomenike zgodovinsko -kulturne dediščine. Na ta način dodatno zagotovimo nemoten pretok lokalnih informacij.
 • V sodelovanju s sodelavci iz tujine, oblikujemo in organiziramo izobraževanja za naše turne in lokalne vodnike ter predstavnike. Na ta način zagotavljamo visoko kvaliteto naših storitev.

Vaše potovanje po meri

Skupaj bomo izbrali program ali po meri oblikovali počitnice ali potovanja, ki vam najbolj ustrezajo. Pišite nam.

Pokličite nas na +386 (0)7 393 15 20 ali +386 (0)41 346 136.