Najbolj inovativna turistična agencija

Naš izlet lahko začnemo v vasi Občine, kjer si bomo ogledali Jurjevo domačijo. Domačija je gručastega tipa in jo sestavljajo pritlična, delno zidana in delno lesena kmečka hiša s črno kuhinjo in lesenim svinjakom, lesena kašča, lesen skedenj, vodnjak, stranišče »na štr’bunk« in brajda.

Lahko pa se zapeljemo še kakšen kilometer do Knežje vasi, kjer si ogledamo Baragovo domačijo, ki po svoji velikosti in zasnovi spominja na malo graščino. Tukaj se je rodil naš veliki misijonar Friderik Baraga, ki je za vselej zapisal ime slovenskega naroda v zgodovino najbolj severnih pokrajin Združenih držav Amerike. V nadstropju ohranjene zgradbe je v več sobah spominska predstavitev o življenju slavnega misijonarja. Nadaljevanje vožnje v Dobrnič, ki se kot sedež prafare omenja že leta 1296, sedanja župnijska cerkev sv. Jurija pa sodi med pomembnejše spomenike poznobaročno- klasicistične arhitekture. Tu je bil krščen tudi Friderik Baraga in pokojni metropolit dr. Alojzij Šuštar.

Pot bomo nadaljevali po slikovitih dolenjskih krajih do Mirne Peči, kjer se bomo sprehodili do drugega izvira reke Temenice – Zijala. Posebej ob večjem vodostaju boste uživali ob številnih stalnih izvirih, ki napajajo reko. Sledi kosilo v domači gostilni, nato pa vožnja skozi Novo mesto, Šmarjeto in Zbure do vasi Zagrad, kjer so prizadevni vaščani na površini 7 ha uredili etnološki park Zagraški log. Po dobrodošlici se bomo sprehodili po parku avtohtonih drevesnic, grmovnic in kamenin. Ogledali si bomo 300 let staro Rangusovo hišo, svinjak, kozolec in kaščo. Zanimivosti parka povezujejo sprehajalne poti, bregove potoka povezujejo sanjavi leseni mostički in brvi, prostor pa zaokrožajo kotički za piknike.

Sledi vožnja do gradu Otočec, od koder se bomo peš podali do gradu Struga (10 min). Tu nas bosta pričakala gradnik Volk Turjaški s Struge in njegova žena Eleonora Sobjeska. Po prijaznem sprejemu po starih kranjskih običajih, nas bosta popeljala v grajsko klet.

Ogledali si bomo tudi kovnico denarja in spoznali monetarni sistem renesančnega časa, predstavila se bo mečarska in nožarska obrt… V prvem nadstropju grad ponuja pisarno deželnih kranjskih stanov s prestolom, zaplenjenimi turškimi tepihi in prapori. Po ogledu povratek proti domu.

CENA: 32 EUR (40 oseb)

Cena vključuje: Vstopnina v Jurjevo ali Baragovo domačijo, ogled cerkve v Dobrniču, ogled Zijala, vstopnina v Zagraški log, ogled gradu Struga, kosilo, vodenje in organizacijo izleta, DDV. Opomba: Namesto kosila v Mirni Peči lahko organiziramo piknik v Zagraškem logu, srednjeveško kosilo na gradu Struga ali večerjo v dolenjski zidanici (vinotoču). Možen tudi nastop pevcev, folklornih skupin…

Več in drugače: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, cerkev na Mirni, Šentrupert, Vesela gora, Žalostna gora, Žužemberk ali Stopno, Matjaževa domačija, Skansen Pleterje, Kostanjevica na Krki z galerijo in jamo, grad Žužemberk, Soteska in Hudičev turn…

POVPRAŠEVANJE