Najbolj inovativna turistična agencija

Misterion – Doživetje skrivnosti voda

www.misterion.si

Namen projekta je varovati in promovirati naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja in prikazati, kako to območje že milijone let vežejo skrivnosti kraškega sveta in kraških jam, prečudovita narava in raznolika kulturna krajina.

Glavni cilj projekta je ohraniti in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine ter razviti trajnostni turistični produkt tako, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda in bo vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev o pomenu trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov, povezovanje z lokalnim prebivalstvom ter podjetji za trajnostni razvoj obmejnega območja.

Projekt se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Informacije o programu so na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu/si2/.

Pomen dobre komunikacije v turizmu

Kompas Novo mesto v sodelovanju z LAG Vallis Colapis, občino Semič, Metlika in Kamanje v okviru projekta Misterion – doživetje skrivnosti voda nadaljuje z izobraževalnimi delavnicami za turistične ponudnike.

Tokrat vas vabimo na delavnico Pomen dobre komunikacije v turizmu.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate s turizmom: gostincem, turističnim kmetijam, ponudnikom nastanitvenih kapacitet, planinskim društvom, športnim društvom, ponudnikom raftinga, kolesarjenja, izdelovalcem domače obrti, javnim ustanovam (muzeji, galerije, parki, sakralna dediščina…), vinarjem, poljedelcem, gostincem. Vabimo tudi turistične agencije, ki želijo tržiti našo skupno ponudbo.

Prva delavnica bo v torek, 19. marca 2019 v KC Semič v slovenskem jeziku in v sredo, 2. marca 2019 v Osnovni šoli Kamanje v hrvaškem jeziku. Obe delavnici se začneta ob 16:00. Po izobraževanju (20:00) sledi druženje, malica in degutacija vin.

Delavnici imata isto vsebino in isto voditeljico ter lahko izbirate, katere se boste udeležili.

1. Delavnica POMEN DOBRE KOMUNIKACIJE V TURIZMU, KC Semic (19.3.2019.)

Javni natečaj za izbiro spominkov Doživetje skrivnosti voda

V sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvaška „Misterion – Doživetje skrivnosti voda“, katerega namen je varovati in promovirati kulturno dediščino čezmejnega območja in prikazati, kako to območje že milijone let vežejo skrivnosti kraškega sveta in kraških jam, prečudovita narava in raznolika kulturna krajina, je predvidena tudi izdelava spominkov, vezanih na čezmejni turistični produkt.

Projektno območje pokriva občino Semič in Metlika na slovenski in občino Kamanje na hrvaški strani. Glavni cilj projekta je ohraniti in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine ter razviti trajnostni turistični produkt tako, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda in bo vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev o pomenu trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov, povezovanje z lokalnim prebivalstvom ter podjetji za trajnostni razvoj obmejnega območja. Projekt bo predstavil zadnja spoznanja o vlogi človeka skozi evolucijo (arheološka izkopavanja) in podzemnim življenjem, o skrivnostih kraških voda z razkritjem edine znane žive jamske školjke na svetu Jalžićeve kongerije, do katere dostopajo le potapljači. Predstavljena bo tudi skrivnostna človeška ribica.

Skupni cilj projekta je z doživetjem skrivnosti voda povezati in ohraniti ter hkrati povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine programskega območja in postaviti obiskovalca v naravo.

Z najmodernejšo tehnološko opremo muzeja in arheološkega parka, s predstavitvijo najdb, urejenimi učnimi potmi med tremi občinami bo dediščina in turistični produkt z doživljajskimi občutji drugačen od vseh do sedaj. Izkustvene priložnosti bodo generirale obisk vseh ciljnih skupin, ustvarjanje zelenih delovnih mest in preprečile depopulacijo območja.

Vse aktivnosti na projektu so usmerjene v povečanje števila obiskovalcev in prihodkov trajnostnega in zelenega turizma na podeželskih območjih Bele krajine in Dolenjske na slovenski strani in Pokuplja in Žumberaka na hrvaški strani reke Kolpe. Tako s tem projektom nadaljujemo dolgoletno razvojno sodelovanje in partnerstvo slovenskih in hrvaških skupnosti ob reki Kolpi.

V ta namen Kompas Novo mesto d.o.o. razpisuje javni natečaj za izdelavo spominkov. Ocenjevalna komisija bo izbrala dva spominka: enega višje vrednosti, kot poslovno darilo, in enega za množično razdeljevanje.

Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z enim ali z večjim številom spominkov.

Kriteriji po katerih se bo izbiral spominek:

1. Spominek mora biti vezan na naravno in kulturno dediščino treh občin: Semič, Metlika in Kamanje.
2. Zaželeno je, da je spominek narejen iz lokalnega materiala.
3. Sporočilna nota spominka mora zajeti vse tri sodelujoče občine.
4. Spominek mora imeti lep estetski izgled in po možnosti uporabno funkcijo.
5. En izbran spominek bo manjše vrednosti (do 5 EUR), en spominek pa večje (do 35 EUR).
6. Potrebno je oddati tri izdelane spominke.

Rok in način prijave

Na javni natečaj se prijavite z izpolnjenim obrazcem »Prijava na javni natečaj za spominek DOŽIVETJE SKRIVNOSTI VODA, ki ga prilagamo. Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati tudi tri vzorce izdelka.

Prijavitelji morajo svoje prijave vključno s spominki oddati po pošti ali osebno dostaviti najkasneje do 15. 4. 2019 na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.

Izid javnega natečaja

Ocenjevalna komisija bo v roku 7 dni od zaključka natečaja izbrala najboljša dva predloga, ki bosta nagrajena, ter predmet naročila za izdelavo in odkup večje količine spominkov.

Dodatne informacije: Kompas Novo mesto, Matjaž Pavlin, 041 880 813, e-pošta:

Vabljeni k sodelovanju.

PRIJAVNI OBRAZEC